MARIA CASTRÉNS VISBOK


     Det matematiskt rena tonsystemet var titeln på ett musikvetenskapligt arbete som år 1891 utkom i Tyskland. Författaren var Carl Eitz, lärare i matematik och naturvetenskaperna med stort intresse för musiken. Han hade grubblat över orsakerna till att de flesta människor förblir analfabeter på tonträffningens område. Det var avsaknaden av ett instrument i hans eget fattiga barndomshem som gav honom impulsen till ett tonträffningssystem, genom vilket man säkert skulle lära sig att utan tillhjälp av ett instrument komma tillrätta i tonernas rike.
     Eitz byggde upp sitt system på tolvtonsskalan, där varje ton har sitt särskilda namn, bestående av en konsonant med efterföljande vokal.

     Fe-pa-tå metoden har i Svenskafinland haft en ivrig förespråkare i lektor Maria Castrén vid Nykarleby seminarium, numera pensionerad sedan mer än ett tiotal år tillbaka, men ännu vid 90-års ålder verksam som propagandist för fe-pa-tå metoden. I dagarna har utkommit andra upplagan av hennes visbok "VISBOK FÖR SKOLAN", en i många skolor välkänd sångsamling, vars första upplaga utkom 1944. I den nya upplagan ingår även en handledning i den med so-fa metoden framgångsrikt konkurrerande Fe-pa-tå metoden. Svenska folkskolans vänner handhar distributionen. Priset är 300 mk.


Österbottniska Posten den 13 oktober 1961.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Maria Castrén 80 år.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2006-10-22.)