Österbotten.
——
N  Y K A R L E B Y.


Nykarleby får tidsenlig biograflokal.

    Fabrikör John Jouper, som för en tid sedan inköpte fru M. Laqvists lägenhet vid Köpmansgatan [Sollefteågatan], kommer att på en del av tomten uppföra en ny affärs- och biograflokal. Den planerade byggnaden skulle omfatta affärslokaler samt ett 10x30 m stort rum för en tidsenlig biograf jämte hall. Biograflokalen kommer att rymma 300 personer och förses givetvis med moderna maskiner och inredning samt med scen, varför den även kunde användas för konsert- och teaterföreställningar. Övre våningen skall inrymma bostadslokaler.
    Ritningen till den nya byggnaden har uppgjorts av byggnadsarkitekten Joel Holm i Jakobstad.
    Byggnadsarbetena på den tillämnade biograflokalen torde vidtaga redan instundande höst.


Projektet förverkligades inte — kanske satte fortsättningskriget stopp för planerna, eller så räckte det med den biograf som redan fanns. På tomten byggdes i stället år 1959 Esso-servicestationen.


Österbottniska Posten nr 25/1942.
Lars Pensar tillhandahöll redan den 3 april 2004, men ibland lämnar vissa artiklar på efterkälken.


Läs mer:
Levande bilder gör sitt inträde av Erik Birck.
Jouperfabriken av Erik Birck.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2005-04-16.)