Veckans intervju:

Nittioårig dam från Frankfurt trivs väl i Nordens Betlehem

Några små glimtar från De Gamlas hem i Nykarleby.

 

         
En dag då julstämningen fridfullt sänkte sig över den annars också, fridfulla staden gick tidningens medarbetare upp till De gamlas hem för att prata med pensionärerna i det trivsamma hemmet.
     Inom kort var vi på rundvandring genom hela Lybeckska gården, som ägs av föreningen De gamlas hem. Den köptes redan på 1930-talet, renoverades grundligt 1956 och är i dag snygg och alltigenom trivsam. Som ciceron hade vi fru Julia Wilkman, vilken med stor optimism går in för uppgiften att leda föreningen De gamlas hem.
     — Vi har allt i gott skick — nästan allt, säger hon. Särskilt badrummet med det fristående badkaret är till mycken glädje. Köket väntar ännu på en grundlig uppsnyggning. Vi har t. o. m. oljeeldning för uppvärmningen så ...
     Ja, så berättar fru Wilkman medan vi vandrar från rum till rum, det ena vackrare än det andra. Badinrättningen skymmer visserligen en del av den fina utsikten, men ännu ser man vackra flikar av älven. Särskilt från några fönster har man en betagande utsikt.
     Vid ett kaffebord i föreståndarinnan Ellen Anderssons rum sitter vi sedan och pratar. Fröken Andersson tillträdde sin tjänst den 1 november i år så hon är ny, hon är f.d. frälsningsmajor, från Jakobstad. Hon trivs bra och man trivs med henne. Förra föreståndarinnan frk Mia Olin har varit här i hela tolv år. Hon är numera bosatt som pensionär i hemmet.
     — Vi har elva pensionärer, de betalar för sig. Och så i övrigt finansierar vi hemmet med basarer, blomsterfonden, ett statsbidrag och syföreningen, säger damerna vid kaffebordet och delger, att självaste Zakarias Topelius bott i ett av rummen. Han skrev den 7 augusti 1883 följande vers på fönsterbrädet: 


Tack för morgonljus,
tack för afton frid,
tack för forsens brus,
vid min barndomsstränder!
Tack för vänsällt bo,
tack för sommarro,
tack för kärlek, hopp och tro!


     I ett pensionärshem faller det sig självklart att tala med de gamla. Frk Hanna Rosenback sitter inne på sitt rum, och handarbetar.
     — Hur jag trivs? Naturligtvis bra. Jag har som kosthållerska på seminariet kokat så mycket i mina dar så nu är jag glad att inte mera behöva röra ett finger för kokning. Jag stickar och virkar och läser ... Dagen är så lagom inrutad att här hinner man inte få långsamt  ...
     I ett annat rum påträffar vi snart 90-åriga änkan och överklassdamen Helene Ettinger, född i Frankfurt am Main. Annars har hon levt i Petersburg många år av sitt liv. Hennes far var en rik köpman och fastighetsägare i S:t Petersburg. 1915 flyttade hon till Nykyrka och där bodde hon tills evakueringen 1939 blev aktuell. 1945 kom hon med en liten kappsäck till Nordens lilla kalla Betlehem ... Här trivs hon. Hennes make vilar här i stadens kyrkogård. Nu är hon ensam och fattig.
     Man sitter och iakttar den vitala nittiåringen med de rena aristokratiska dragen Hon är intressant. Hennes konversation sker på tyska, fruar Wilkman och Bergsten översätter.
     — Om jag minns Frankfurt? Nej inte alls för jag var bara 1 år då vi flyttade. Men så mycket mer minns jag staden vid Nevan. S:t Petersburg är min ungdomsstad. Jag har besökt alla sevärda historiska platser därnere ...
     Och så berättar hon livfullt om huvudgatan Nevskij Prospect, 14 km lång, om Vinterpalatset om Eremitaget ... Isaks-katedralen var den vackraste av alla vackra kyrkor i Petersburg. Framme på altaret stod en modellkyrka av katedralen. Modellen var av äkta guld.
     — Men för att återgå till vår verksamhet, säger fru Wilkman, så skulle jag gärna önska säga, att här måste vi göra allt för att ha täckning för namnet De gamlas hem. Här måste verkligen finnas ett hems atmosfär. Jag vill också omtala att vi då och då får motta donationer utifrån. De mest betydande har vi fått av pastorskan Suckas och fru Järnefelt, men många många andra verkligt kännbara gåvor har vi fått. — Det finns folk som exempelvis prenumererar tidskrifter till hemmet.
     — Berätta något om föreningen som står bakom det här hemmet.
     — Ja, då vill jag först som sist säga, att vi egentligen är för få medlemmar. Också de yngre borde komma med oss. Om verksamheten har jag väl berättat ungefär vad som behövs säger fru Wilkman. Till styrelsen hör följande: fru Julia Wilkman, ordf., fru Tyne Lassell, sekr., fru Ester Fougstedt, kassör, samt frk. Gerda Thors och fruarna Ingeborg Sandvik, Elsa Bergsten, Tekla Strandén och Tyra Lang.
     — Hur är dagen inrutad?
     — Klockan 8 har vi morgonte och vid 11-tiden äter vi frukost och efter den får envar som så önskar koka kaffe. Mellan 12—13 har vi en tyst timme. På eftermiddagen kokas kaffe igen och middag äter vi klockan 17. Den som vill får tillreda te åt sig på kvällen. Så har vi våra bad- och andra särskilda dagar, säger föreståndarinnan.
     Och då vi i den tilltagande decemberskymningen vandrar längs gatorna i vår lilla stad klingar ännu länge fru Ettingers djupa sydtyska i våra öron ... Det var ett sällsamt livsöde som rullades upp för oss. Hon är en av de många som välsignar hemvärmen i De gamlas hem i Nordens Betlehem ...Österbottniska Posten lördagen den 28 december 1958.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
De gamlas hem av J. L. Birck.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2006-07-12, publ. 2006-12-12.)