Veckans intervju:

Krigargravarna i N:by planeras


ORDF. I DEN FÖR ÄNDAMÅLET TILLSATTA KOMMITTÈN HR. HOLGER HAGLUND BERÄTTAR FÖR ÖP OM ARBETET SOM JUST NU IGÅNGSÄTTES.


—Det finns en för Nykarleby stad och lk gemensamt vald krigargravskommitté, berättar dess ordf. Holger Haglund. För många år sedan lät man arkitekt L. Wirkkala rita en plan för vår krigargrav och det är just denna plan vi nu följer.
     — Då den nuvarande kommittén fick ritningarna i sin hand såg den genast, att planen var alltigenom ändamålsenlig. Vi lät då olika stensliperier inlämna offert och vi stannade för Jakobstads firman Österbottens Granit, vilken som bäst håller på med slipningsarbetena, för vår räkning, säger hr Haglund.
     — Vad innebär denna planering, hur skall graven se ut i slutligt skick?
     — Krigargravarna från 1918 och de två senaste krigen är sammanbundna så att 1918-årsmonument — det med den vackra portalen utgör fond. Nu inramas hela krigargravsområdet med en gång av skifferplattor med gräs emellan. I varje hörn skall placeras en sten med facklor överst. Mellan gravraderna kommer också att bli gångar med skifferplattor, men emellan själva stenarna insås gräs.
     — Det blir således en namnsten för varje stupad?
     — Ja. Det blir en 50x20 cm svart granitsten för varje. Gravkullen blir i övrigt planterad med lågblommande växter.

      Färdigt så fort som möjligt
     — När skall arbetet vara slutfört?
     — Så fort tjälen släpper sitt grepp skall arbetena ute på gravgården inledas, dvs. vi skall genast börja planera och placera ut stenar och skifferplattor, ty vi menar få alltsammans färdigt under försommarn, säger kommittéordf. vidare.

     510, 000 mark
     — Vem finansierar det hela, frågar vi.
     — Som reservationsanslag har staden upptagit 170,000:— och landskommunen ger 340,000, eller tvåtredjedelar av totala kostnaden 510,000 mark, säger hr. Haglund vidare och hoppas att anslaget skall förslå.
Krigargravsområdet med skifferplattor med gräs emellan.
Foto: F. L., den 10 juli 2004.


Österbottniska Posten lördagen den 3 maj 1958.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Hjältemonumentet.
Krigargravarna fick födelsedatum av Leif Sjöholm.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2006-06-13.)