Sedvanlig marknad.

     Försiggick härstädes den 1 och 2 oktober under rätt livlig tillströmning av mänskor från omgivningen. Vädret var nämligen vackert. Bland torgförda varor märktes slöjdalster, jordbruksredskap, körredskap, frukt, tyger och diverse kram av blandat slag.
     — Hästpriserna voro jämförelsevis låga, ty goda arbetshästar betingade sig ett pris av omkring 300 mk.
     Ehuru spritvaruhandeln var inställd sågos rätt många berusade. Lönnkrögare förekommo nämligen i stadens utkanter, där limonadflaskor, fyllda med brännvin, betingat sig ett pris av 3 mk, enligt vad det uppges.
     Stölder förekommo också. Just före marknaden blev i Soklot en amerikafarare bestulen på kläder till flere hundr amarks värde. Invid finska arbetarföreningens gård bortstals en velociped, en överrock och diverse annat. I Forsbyn infunno sig tjuvar hos Karl Pelkos, där de medan kvinnorna voro i fähuset, tillägnade sig 265 mk ur en byrå.


Österbottniska Posten fredagen 8 oktober  1909.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Marknaderna av Erik Birck i vilken finns en torgvy från ungefär den tiden.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2009-06-29, rev. 2009-06-29 .)