Några siffror från höstmarknaden. Under marknadsdagarna i förra veckan införpassades i polishäktet omkring 20 druckna personer. Tillgången på brännvin var enligt uppgift från poliskammaren stor, och flitigt skall det ha druckits, ehuru icke flera behövde sova ruset av sig i butkan. Tidn. Jakobstad uppgav i förra veckan, att brännvin skulle ha forslats fatstals till Nykarleby från Jakobstad dagarna före marknadens början. För olovlig brännvinshandel häktades 5 personer. Av dessa stodo tre i måndags inför rådstuvurätten, men då de saknade prästbetyg, måste målet mot dem uppskjutas tills vidare.

Två marknadskunder, som några dagar suttit i polishäktet härstädes, sändes i onsdags till Vasa för att av guvernörsämbetet behandlas som lösdrivare.

Tolv gamla hästkrakar dömdes av djurläkaren till döden och avlivades. Om någon stöld, begången i staden under marknadsdagarna, har icke anmälts till poliskammaren.

Automobiltrafiken. Brandmästaren G. Ramstedt från Jakobstod har hos magistraten anmält sig hava för avsikt att i Nykarleby idka persontrafik med två automobiler.

Försök till inbrott förövades hos handl Joel Nordling härstädes natten mot torsdagen. Tack vare gårdens hund, som började ansätta tjuvarne, måste i dessa draga sig bort med oförrättat ärende, kvarlämnande på platsen bl. a. en puukkokniv och en mot ett butiksfönster upprest grind.


Österbottniska Posten, 10 oktober 1913, nr 41, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Marknaderna av Erik Birck.
Kommunikationerna förbättras, cykeln och biltrafik av Erik Birck.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2021-1004, rev. 2021-10-05 .)