Markbyborna utträda ur Nykarleby skyddskår. Senaste vecka infann sig hos staben härstädes en skyddskårist från Markby, medförande gevär och uniformer, tillhörande femton skyddskårister i byn, under förklaring, att dessa utträtt ur kåren. I följd härav avhämtades i måndags även de sex återstående skyddskåristernas uniformer och gevär.

Beror detta utträdande på agitation eller på det icke ovanliga förhållandet, att om den ena går, så går även den andra?


17.02.1922, nr 7, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2023-01-03.)Läs mer:
Skyddskårerna i Uppslagsverket Finland.
Innehållsförteckning Markby.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2023-01-04-, rev. 2023-01-04 .)