Dödsfall


     Grosshandlaren  John  Nylund  avled den 28 febr. i Helsingfors i sitt sextionde levnadsår.
     Med John Nylund har en av våra driftigaste och skickligaste affärsmän gått bort. Han började sin bana inom affärslivet redan som 13-åring, då han var springpojke i Nykarleby, och har sedan tack vare sin energi och sina kunskaper arbetat sig upp och förestod vid sin död en av våra största partiaffärer. Från sitt adertonde år konditionerade han hos en grosshandlare i Vasa och startade år 1911 en textilaffär därstädes. Affären, som år 1918 överflyttade till Helsingfors, har under hans skickliga ledning vuxit till en av de största i landet inom textilbranschen och är efter sin flyttning partiaffär för både inhemska och utländska alster. Dessutom har Nylund grundat firman Tempo, vars största aktionär han var.
      Sin födelsestad har grosshandlare Nylund ihågkommit på flera olika sätt under sin livstid. Sålunda har han donerat avsevärda belopp till Nykarleby samskola, Nykarleby församling och Föreningen folkhälsans barnkoloni.
      Den avlidne sörjes närmast av maka, barn och barnbarn.


Österbottniska Posten nr 10/1940.
Lars Pensar tillhandahöll.


Barnkolonin fanns vid Roparsand i Vexala, men efter att koloniverksamheten upphörde hade Folkhälsan ingen användning av anläggningen och sålde den. Byggnaden är nu riven.

Läs mer:
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2004-04-25.)