[Ett 50-årsminne]


Gyllenbergs fabriker övertas
av Oy Pyrotermi Ab.

De f.d. gyllenbergska fabrikerna i Forsby har åter bytt ägare. Sedan ett år tillbaka har Oy Pyrotermi Ab varit installerad som hyresgäst. I dessa dagar har fastigheterna övertagits av Pyrotermi Ab.  Byggnader och verkstäder omfattande en 7000 kbm ingår i köpet. Ömsesidiga försäkringsbolaget Tarmo var senaste ägare. Köpesumman är tillsvidare okänd.

Som känt är det nya företagets huvudartikel de sedan 2½ år tillbaka välkända och i handeln förekommande Termoluxe värmeapparaterna för uppvärmning av bostadshus m.m.
     Från fabrikens sida meddelas att efterfrågan på dessa apparater under innevarande säsong varit så stor att fabriken trots en arbetsstyrka på ett 40-tal man icke kunnat tillfredsställa behovet.
     Småningom kommer också gjuteriet att tagas i användning varför nya arbetsplatser kan beredas och endel nya artiklar kommer att framställas, om allt går planenligt.
      Som nyhet meddelas från fabrikens förtroendemän, att en speciell Termoluxe-olja kommer att försäljas. Vederbörande ministerium har beviljat tillstånd och den nya oljan är framställd speciellt för dessa brännare. Den lär ska bli både bättre och billigare än den nu i handeln förekommande oljorna.
     Som ansvarig ledare för industriföretaget står ing. Sten Öhman. Vidare meddelas, att avtal träffats med landets större partiaffärer om försäljning och distribution av apparaterna som tillverkas i fem olika typer och storlekar.
     Dessutom har firman egna försäljningskontor och ombud i olika delar av landet.Österbottniska Posten den 25 sept. 1959.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Någon Thermoluxe-olja fanns inte sen utan man talade om ”lätt brännolja”.
Lars Pensar råkade få syn på en Thermoluxe-kamin på Juthbackamarknaden 2009. Tyvärr kom han sig inte för att fråga om priset. Om försäljarens övriga utbud; ett antal gamla motorcykelcylindrar i en trälåda, en oljedunk, en rostig kylare, en glasad dörr och en spegelbyrå med mera är representativt för utbudet på marknaden, är jag mycket förvånad över att den kunnat bli en sådan succé som den de facto är. Delförstoring.

 Kaminer och kamintillverkning vid Pyrotermi


Förstoring.Förstoring.En färdig kamin av märket Oil-lux.
Foto: Rafael Sjöblom.


Brynolf Blomqvists Thermoluxe


 


Sotjärnet användes för invändig rengöring.
På manöverpanelen finns en bränslemätare, en spjällreglerare (?) märkt AUKI och KINNI samt ett vred för temperaturreglering graderat från 0 till 6. Längst till höger finns oljepåfyllningen. Tycker mig minnas grå oljepåfyllningskannor av plast med en böj i ändan på pipen så att det var lättare att fylla på.

Märkskylt. Kaminen är av typ Minor med tillverkningsnummer 1213, är godkänd av Byggnadsstyrelsen, är godkänd för olja nr 2 och drar min 0,12 och max 0,6 liter per timme.

Brynolf Blomqvist tillhandahöll med kommentaren:

Skickar några intressanta bilder av en Thermoluxe oljekamin som stått oanvänd i cirka 30 år.


(Inf. 2014-09-11. )

*     *     *Sidan som pdf.Sidan som pdf.

Stig Haglund tillhandahöll med kommentaren:

Hittade detta då jag i går var uppe på vinden vid JT:s gamla plats (Storgatan) i Jakobstad och tittade i lite trycksaker. Tryckt i tiderna på JT:s tryckeri.

(Inf. 2016-11-24. )


Läs mer:
Pyrotermi av Erik Birck.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2009-09-23, rev. 2016-11-24 .)