Rånmordet i Ytterjeppo 1930

Andelsfilialens föreståndare kvävd.

P. S. Rånmordet i Ytterjeppo

Karl Johan Nordlings dödsannons
Mördarna bekänna

Ytterjeppo rånmördarna dömda. Nylund 4 och Simola 12 års tukthus.

(Omkommen i sandgrop)

 R
ÅNMORD I YTTERJEPPO.

Andelsfilialens föreståndare
kvävd.

7 0 0 0  m a r k  s t u l n a.


Ett ruskigt dåd av det slag, som dess bättre sällan förekommit i våra trakter, ägde tisdag kväll rum i Ytterjeppo. Andelsfilialens föreståndare, K. J. Nordling, som ensam bebodde lokalen, befanns onsdag morgon liggande kvävd i sin säng och butikskassan samt Nordlings kontanta tillgångar stulna.

Affärens kvinnliga biträde, som bor i en annan gård, infann sig onsdag morgon vid vanlig tid för att börja sin tjänstgöring i affären. Då hon därvid märkte, att lokalen var försänkt i mörker o. dörrarna till föreståndarens rum på vid gavel, under det han ej själv syntes till, anade hon, att någonting särskilt inträffat, och sprang till det närbelägna mejeriet, varifrån några män följde henne till stället. Då de inträdde i det rum, som beboddes av föreståndaren, funno de denne liggande död i sin säng, bunden till händer och fötter och med ett täcke virat kring ansiktet.

Polisen alarmerades omedelbart, och t. f. kronolänsmannen i Nykarleby jämte två detektiver från Jakobstad begåvo sig fortast möjligt till platsen för anställande av undersökningar. De konstaterade därvid bl. a att butikskassan, utgörande omkring 3 000 mk, var stulen och likaså Nordlings plånbok, som enligt uppgift av hans broder torde innehållit omkring 4 000 mk.

Gärningsmännen hade sannolikt efter butikens stängningstid tisdag kväll begärt att bli insläppta i och för någon affär. Överfallet på honom hade troligen skett i butikslokalen, där hans mössa befanns liggande på golvet. Våldsmännen hade därpå släpat honom till bostadsrummet, där en häftig strid ägt rum, att döma av de tilltrasslade mattorna. Nordling, som var puckelryggig och fysiskt ganska svag, hade slutligen övermannats, och männen hade placerat honom i sängen samt med rep hårt bundit honom och virat ett täcke kring hans ansikte. Ett rep, som ursprungligen väl varit avsett att strama till täcket, var så hårt tilldraget ovanom munnen, att det skurit in i köttet. Antagligen hade gärningsmännen dock ej haft för avsikt att bringa honom om livet, men hade döden följt på grund av kvävning. Brottet hade antagligen skett mellan kl. 6—9 på kvällen. Nordling var fullt påklädd, då han anträffades, och i köket stod en potatisgryta, som vittnade om, att han vid tillfället varit sysselsatt med att tillreda sin kvällsmåltid.

Polisen är förövarna på spåren, men vill i sakens n. v. skede ej närmare uttala sig.

Nordling var född i Munsala, Jussila och ca 50 år gammal samt ogift. Han hade närmare ett par tiotal år förestått andelshandeln i Ytterjeppo.


Österbottniska Posten, 5 december 1930, nr 49, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

*

P. S.

Rånmordet i Ytterjeppo.

När tidningen går i press meddelas från Gamlakarleby, att därstädes såsom misstänkta för rånmordet i Ytterjeppo anhållits bondesonen Villiam Nylund från Karby, Pedersöre (»Karby-Ville») och en arbetare Simola.

Starka indicier finnas mot de anhållna. Natten till onsdagen hade de med bil rest från Nykarleby till Gamlakarleby. Vid anhållandet voro de iförda nya kläder, som de i Gamlakarleby skaffat sig.


Österbottniska Posten, 5 december 1930, nr 49, s. 4
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

*


Österbottniska Posten, 12 december 1930, nr 50, s. 1.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

*

Rånmordet i Ytterjeppo.

Mördarna bekänna.

Som i senaste nummer meddelades, anhöll polisen i Gamlakarleby förra torsdags tvenne män såsom starkt misstänkta för rånmordet i Ytterjeppo andelshandel, nämligen Villiam Nylund från Karby i Pedersöre och Väinö Simola från Kirvus socken i Viborgs län. De äro i åldern 30—40 år och gamla poliskunder. På fredagen avlade de fullständig bekännelse å polisinrättningen i Gamlakarleby. Polisen har sålunda snabbt klarat upp saken. Spåren voro också relativt lätta att följa. Man visste, att de två män, som rört sig i Ytterjeppo, på mordnatten begivit sig med en hyrbil från Nykarleby direkt till Gamlakarleby. I Ytterjeppo hade de före mordet förfrågat sig om förhållandena på andelshandeln o. s. v. Starka indicier funnos alltså mot dem, och man kan icke just säga, att banditerna iakttagit någon särskild försiktighet. Fredag f. m. trodde man sig kunna gripa männen i Yxpila. Men under tiden ett poliskommando befann sig där på spaningar, ingingo uppgifter, som tydde på, att de efterspanade befunno sig i Hakalax förstad i ett känt spritlangarnäste. Polisen i Karleby alarmerades till hjälp, och strax före kl. 3 e. m. skred man till aktion. Hela kvarteret omkring den uppgivna platsen (alldeles vid stadsgränsen) cernerades, och det räckte icke länge, innan man hade konstaterat, att de två männen verkligen befunno sig på det ställe, där man sökte dem. De försökte sätta sig till motvärn, men ett skrämskott bragte dem till förnuft.

Vid det förberedande förhör, som de genast underkastades, bestredo de, att de skulle ha något med mordet att skaffa, men de gjorde sig emellertid under förhöret ganska snart skyldiga till tvetalan. Då polisen, som i deras senaste näste i Haskalax bl. a. funnit en Nordling tillhörig revolver, förevisade detta vapen, funno de för gott att erkänna sig skyldiga. Enligt deras berättelse hade de tisdag kväll, strax efter butiken stängts, infunnit sig till andelshandeln i Ytterjeppo och bultat på dörren, varefter Nordling öppnat för dem. I butiken hade de under förevändning att köpa cigarretter underhållit sig med Nordling och slutligen överfallit honom, bundit honom och burit honom till hans säng i privatbostaden. De säga sig icke alls ha haft för avsikt att döda Nordling, utan endast velat oskadliggöra honom för att hinna tillräckligt långt bort med sitt byte. Vart männen gjort av med de stulna pengarna är tills vidare icke utrett. En del ha de förstört på inköp av kläder i Gamlakarleby, men en stor del måste de ha gömt någonstädes. Då de anhöllos av polisen, innehade de endast omkring 100 mk.


Österbottniska Posten, 12 december 1930, nr 50, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

*

Ytterjeppo rånmördarna dömda

Nylund 4 och Simola 12 års tukthus.


Vid härstädes på onsdagen förrättat urtima ting återupptogs och slutbehandlades målet mot bondesonen Villiam Nylund från Karby, Pedersöre, och arbetaren Väinö Simola från Kirvus angående rånmordet å handelföreståndaren Karl Nordling i Ytterjeppo. I avkunnat utslag dömde rätten Villiam Nylund för rån till 4 års tukthus samt att utöver strafftiden under 6 år vara medborgerligt förtroende förlustig och Väinö Simola för rån och misshandel med dödlig påföljd till sammanlagt 12 års tukthus samt att 12 år därutöver vara förlustig medborgerligt förtroende.

[I tidningsrapporteringen förekommer ingen förklaring till den stora skillnaden i strafflängd. Kan det ha något att göra med att det var språkstridstider och det smittade av sig på rättsväsendet?]

 

Omkommen i sandgrop.

I måndags vid middagstiden befann sig bonden Matts Elis Nylund från Högbacka vid Frost sandgrop i Soklot för att hämta sand. Ett stycke från honom befann sig i samma ärende bondesonen Sven Nylund från Forsby. Då denna tyckte, att N. dröjde något länge vid sitt arbete, gick han att se efter, huru därmed förhöll sig. Han fann då, att en del av det undergrävda »taket« i sandgropen rasat ned och under sin massa begravt Nylund. Han tillkallade genast hjälp, och efter en stunds arbete hade man grävt fram Nylunds påtagligen livlösa kropp. N. fördes emellertid genast till sjukhuset i Nykarleby, där man blott kunde konstatera att livet flytt och N. dött genom kvävning. Den så sorgligt omkomna var född 1887 och alltså vid sitt frånfälle 43 år gammal. Han sörjes närmast av moder och systrar.


Österbottniska Posten, 6 februari 1931, nr 6, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Det sista hör inte hit, men eftersom det också berör ond, bråd död fick det slinka med i alla fall. Eftersom man lastade grus för hand med skyffel, var det enklare att undvika tjäle i gruset om man grävde sig in i sdan på sandgropen och lät markskiktet och en bit ner vara kvar som tak/väderskydd. Men det var en livsfarlig metod. Åtminstone ytterligare en, Hugo och Einar Juthbackas bror, omkom på samma sätt. Om jag inte minns fel, var det i samma sandgrop, elelr ”grusgräv” som vi brukar säga.Läs mer:
Ovetande om rånmordet, innan jag läste om det i Jag minns min sköna stad av Börje Wilkman.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
Innehållsförteckning till Landskommunen.
(Inf. 2021-04-26, rev. 2021-04-26 .)