Föreningar är hemlösa
— här finns ett fint hus.• Rektorsbyggnaden vid f.d. seminariet intresserar många föreningsmänniskor i Nykarleby, De tycker det är olämpligt att låta huset stå tomt, och många föreningar är husvilla. Förstoring.


MÅNGA FÖRENINGAR i Nykarleby är hemlösa. Det vanliga är att styrelsemöten och liknande samlingar ordnas i någon bar.
[Esso-baren och kanske Hanséns café.] Andra lämpliga utrymmen finns inte i tillräcklig omfattning. Nu riktar många föreningsmänniskor sina blickar mot rektorsbostaden vid f.d. seminariet, ett fint hus i två våningar med ett dussintal rum. Det huset blir ledigt då den nya högstadieskolan blir klar.


Vad huset skall användas till i fortsättningen är inte klart. Men det är en ståtlig byggnad; ingen vågar väl på allvar föreslå att huset skall rivas. [Men det gjorde man knappt 40 år senare.]

Föreningen hem och skola ville ha huset som elevutrymmen i fortsättningen. Men det visade sig att också andra var intresserade. Därför har den föreningen ordnat ett möte där representanter för andra föreningar var med. Och där framgick att många är hemlösa och gärna ville få ett rum i det här huset, säger Carita. Tonårsrådet inom NUFS vill ha ett rum för sin verksamhet.

Arbetarinstitutet behöver också utrymmen, bl.a. för praktiska kurser. Fasta utrymmen behövs för t.ex. vävkurser så vävstolarna får stå uppställda hela tiden.

Vid det möte som hölls tillsattes en arbetsgrupp som skall utreda intresset. Ungdomssekreterare Carita Ek tar emot anmälningarna.

— Det är ett mycket lämpligt hus för olika träffar, säger hon. Där finns också kök som

[Ett avsnitt saknades.]

säger Carita. Tonårsrådet inom NUFS vill ha ett rum för sin verksamhet.

Den största nackdelen med huset är att det blir dyrt att hålla varmt. Värmekostnaderna beräknas till 15—20.000 mark i året. Men en hel del kunde sparas in med enkla åtgärder; tätningslister och individuella termostatventiler som gör det möjligt att hålla lägre temperatur i de rum som inte används under en tid.

Ännu används huset som skolhus för fyra åttondeklasser. Därtill äter hela högstadiet där. Men då nya skolhuset blir klart, behövs detta inte längre.

Enda planerna för huset hittills har varit att det skulle stå tomt. Men ett tomt hus förstörs snabbt. Då skulle det vara lika bra att riva ner det med en gång. Och det vill ingen, säger Carita.Österbottniska Posten sidan 9, 23 mars 1978.
Från issuu.


Det blev ett hus för Arbetarinstitutet, Nykarleby Radio Club, övningsutymmen för orkestrar och kanske ytterligare verksamheter. Det fick namnet Residenshuset.Läs mer:
Seminariet i kapitlet Fakta.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2019-02-27, rev. 2019-03-03 .)