Utdelning av skor

Utdelningen av skodon, den senaste gåvan från Sollefteå, har verkställts. Fredagen den 18 april kl. 19 ägde utdelning rum i  seminariets övningsskola. Därvid erhöll finska folkskolans samtliga elever från staden, 10 stycken, varsitt par skodon, övningsskolans elever erhöll 78 par.
     Följande dag kl. 16 hölls utdelning i Nykarleby samskola, varvid återstående 41 par skodon fördelades på  samma antal elever. under så lyckliga förhållanden, att alla elever med hemortsrätt i staden bekom varsitt par.
     Hela utdelningen var således 129 par skodon, nya , starka och vackra. Värdet av denna gåva från Sollefteå uppskattas till  100000 mk. I hemmen, där man blivit delaktig av en så stor och välkommen gåva, har man anledning tänka därpå, att gåvan utgör en stor uppoffring av givarna i Sverige, vilka är förtjänta av erkänsla och tacksamhet från vår stad och gåvomottagarna.


Österbottniska Posten nr 17/1947.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Den gången var det vår tur att tilldelas skor. Min syster erhöll nya men jag fick ett par med slätnött gummisko och kort läderskaft, närmast militärmodell. De höll för några års slitning trots det.Läs mer:
Fadderortsrörelsen i Uppslagsverket Finland.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2015-12-13, rev. 2019-06-04 .)