Sprit och kaffesmugglingen.

     Den 22 september beslagtogs av motorpatrullbåten L. N. 22 å Storön utanför Kantlax 14 spritkanistrar, innehållande 133 liter.
Den 8 oktober beslagtog tullen å Thorsön 72 kanistrar eller sammanlagt 720 liter sprit. Kanistrarna voro gömda å fyra skilda ställen under stenar och torv.
     Rådhusrätten i Jakobstad beslöt enl. Ped. senaste måndag kalla de okända ägarna till alla dessa spritpartier att måndagen den 3 inst. november kl. 10 f. m. infinna sig inför rätten.
     Då tullångaren Aura den 5 dennes befann sig å en expedition i Kantlax skärgård, beslagtog överuppsyningsmannen å densamma med motorpatrullbåten L. N. 22 å Svartören 30 säckar kaffe, vägande 2,165 kgr. brutto och värt Fmk 57,645:—. Rådhusrätten i Jakobstad beslöt i måndags kalla kaffepartiets okända ägare att den 8 inst. december kl. 10 f. m. infinna sig för rätten, vid äventyr att kaffepartiet i annat fall förklaras till kronan förbrutet.Österbottniska Posten nr 42/1924.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Blodig drabbning vid Torsö. 1 död och fyra sårade i Österbottniska Posten.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2005-10-12/HK.)