Sålda tomter.

     Vid offentlig tomtauktion, som förrättades av stadsstyrelsen i rådhuset i tisdags, såldes fem stadstomter belägna i skogsbacken bakom sjukhuset. Tomterna gingo alla till fastställt minimipris mk 36:- per m². På tomterna befintliga tallstammar böra inlösas av köparna. Tomterna N:o 185 och 190 inköptes av byggmästaren K. J. Ahlskog, N:o 171 av herr G[unnar] Rönn, N:o 167 av herr E[rik] Bonäs och N:o 170 av herr G[uido]. Nylander.
     Herrar Bonäs och Nylander torde ha för avsikt att uppföra smärre industriföretag på sina tomter. [Erik Bonäs uppförde ett bostadshus.]


Österbottniska Posten 1946.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Erik Bonäs snickrade 1958 ”en stilig långbänk” till Brostugan.
Kopian var tagen för Harry Brandelius i staden.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2004-04-30.)Verkstaden som Nylander byggde på Borgaregatan 26, mot nordväst. Man kan förmoda att dess dagar är räknade.
Foto: Lars Pensar den 15 april 2003.

Här misstog jag mig! Bror-Erik Kronqvist köpte verkstaden och rustade upp den.
(Inf. 2021-12-27.)


Guido Nylanders och Karl Forsmans arbetsplats under många år. Produktionen omfattade metallbearbetning (kunde allt), men också underleveranser till bl.a. Joupers, [och Gunnar Willman] meddelade L. P.


*        *        *Verkstaden i full funktion och ur en lite annan vinkel. Notera mopedisten! Förstoring.

Johnny Nikonen lade ut bilden han fått av Lilly Nylander på facebookgruppen Nykarleby. Lilly var i många år biträde på Udd Ram & Husgeråd.


(Inf. 2014-03-22.)

 


*        *        *

Magnus Forsén kommenterade en bild på i facebookgruppen Nykarleby att belysningsstolparna vid Kyrkogatan var tillverkade i verkstaden. Kontaktade honom och fick mer uppgifter:

Historien bakom dessa stolpar är att det var Anders Nordström som hade varit på resa till Tyskland och hade sett liknande stolpar där. Eftersom det på 60-talet knappast fanns något liknande att få tag på i Finland, så hade man Guido att tillverka dem. Dessa stolpar var unika för Finland.

Sommaren 2006 blev ”Guidos stolpar” utbytta längs esplanaden till en liknande modell, för rosten hade börjat förstöra de gamla!

De gamla hade lysrör (3x40 W) och då det var kallt lös dom så dåligt att ljuset inte räckte ända ner till marken.


*        *        *

Lars Pensar kommenterade:

Jag kommer mest ihåg de takstegar och cykelställningar som Guidos verkstad stod för samt reparationer av allehanda metallföremål. Åt mig svetsade han eller Kalle F. en större kona i rostfritt på inombordarens propelleraxel.

De böjda stolparna som fanns längs med Sollefteågatan och Bankgatan var också tillverkade av Guido. Det finns fortfarande kvar tre stycken på Sollefteågatan mellan TB och M-Market.Kvarvarande stolpar vid Sollefteågatan. Förstoring.Stolpe vid Sollefteågatan med f.d. Asgård i bakgrunden.
Utsikt från tornet.


Minns när vi kom hem till julen 1966 (eller -67) och hela esplanaden var upplyst av de nya lysrörsarmaturerna i.stället för de kopparkupade lamporna. Jag sade till svärfar som hämtade oss från Bennäs att ”det är riktigt som att komma till en storstad” när det blålila ljuset förstärktes av den vita snön.

(Inf. 2015-05-19.)

 


*        *        *


Hej!

Vi har 5 st av de kopparkupade gatlamporna i användning, 3 olika modeller. De som jag skickar bild på är från Seminariegatan. På den som vi har inomhus syns bucklor av pojkarnas lek med luftgeväret. Från början fanns det en fastskruvad glaskrans under lampan, men den har inte hållit i de drygt 35 år som vi haft lampan. Utestolparna är av kassaerade gatstolpar i staden, Bjarne Fors böjde dem i sin verkstad.

Häslningar
Elisabet och Bjarne

.Inomhuskupa. Förstoring.

 


Kupan ur en annan vinkel
Förstoring.

 


Förstoring.

 


Den främre utomhuslampan frilagd.

Elisabet Sund tillhandahöll.
(Inf. 2015-06-03.)

 


*        *        *


Armaturerna in situ. Seminariegatan söderut på 1970-talet. Förstoring.Armaturerna in situ. Seminariegatan norrut. Förstoring.

Elisabet Sund tillhandahöll.
(Inf. 2015-06-03.)


Läs mer:
Uusikaarlepyy i Autoteknillinen Käsikirja.
Forsmans Nykarlebystjärna.
Bjarne Fors bilverkstad av Stefan Fors.
(Rev. 2022-10-02 .)