Vacker vigselrya
i Nykarleby kyrka.

På söndagen omedelbart efter högmässan överlämnade represententer för marthornas handarbetscirkel ”Nytta och nöje” en värdefull hemvävd vigselrya som gåva till Nykarleby kyrka. Vid överlämnandet talade marthaordförande Ester Fougstedt, och ryan uppvisades och demonstrerades av cirkelns damer bl.a. fruar Dagny Sandvik och Edit Eng, vilka haft huvudansvaret under de fem veckor arbetet pågått.

På församlingens vägnar mottog khde Sandvik gåvan, varvid han tackade givarna och hoppades, att symbolerna som framställs på ryan skulle mana kommande brudpar till ansvar och eftertanke inför det allvarliga steget in i äktenskapet.

Ryan mäter 150 x 225 cm och tolv marthor har på olika sätt haft sin hand med i ryans förverkligande. Förberedelserna sattes igång senaste höst. Femton handarbeten lottades ut för att få medel till material. Arbetet med ryan sattes igång i slutet av maj i Kr. folkhögskolan, och efter fem veckor kunde den tas ur vävstolen.

På framsidan ser man invävda två ringar, två hjärtan, en krona och två timglas. Denna fyrklöver dominerar mönstret, som komponerats av konstnären professor Lennart Segerstråle i harmoni med fönstermålningarna i högkoret, också de utformade under senaste krig av samma konstnär.

På baksidan av ryan har man textat: ”Trofasthetens löfte”, komp. av L. Segerstråle. Vävd och skänkt av handarbetscirkeln ”Nytta och nöje”.

Under senare år har vigselryorna blivit mycket populära i våra församlingar. Efter en resa i östra Finland senaste sommar och besök i olika kyrkor, kom nykarlebymarthorna hem med en ny idé – en rya bör Nykarleby kyrka få. Nu återstår det minsta problemet – placeringen.
Ryan är så vacker, att den förtjänar att få en framträdande plats i kyrkan.


Österbottniska Posten juli 1966.

Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren.

Jag grävde fram vigselryan när kyrkohistorikskrivandet var aktuellt. Dock tror jag den inte använts särskilt ofta och den verkade ha varit obekant för prästerskapet. Därför skrev jag inget om den då, för boken skulle inte bli omfattande. Men ryan har sin historia för den som vill veta här.


Läs mer:
Kyrkan i kapitlet Fakta.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2011-03-06, rev. 2011-03-06 .)