N y k a r l e b y

Hotfullt olyckstillbud.

Blev begraven under nedrasande grusmassor
i Frostas grustag, men räddades av brodern.


Då bröderna Einar och Holger Sund från Nykarleby på måndagen voro sysselsatta med att åt staden köra grus från Frostas, inträffade en olycka, som kunnat få de allvarsammaste följder. Komna till grustaget, började bröderna fylla på sitt lass. Då inträffade plötsligt ett ras med den påföljd, att den yngre brodern Holger begrovs under de nedstörtande grusmassorna, som delvis frusit ihop till stora block. Då Einar såg detta, började han gräva av alla krafter för att få upp brodern. Emellertid brast skyffelskaftet och Einar, som arbetade mycket hårt, svimmade. Han återkom dock till medvetande och började därefter gräva bort gruset med blotta händerna. Till slut lyckades han få upp brodern, som var mycket illa medfaren. Bröderna, som med lastbil varit ute, körde genast hem, varefter Holger kunde erhålla läkarvård.

Holger Sund berättar efteråt, att han endast kunde röra sina fingrar och tår. Så stadigt var han inkilad i gruset. Mot bröstet tryckte en stor sten och mot ryggen ett grusblock. Tidigare har vid ovannämnda grustag dylika ras inträffat, varvid det hänt att personer t. o. m. fått sätta livet till. Det vore på tiden att vidtaga åtgärder för att förhindra dylika olyckor.Österbottniska Pressen, 15 mars 1935, nr 21, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Anledningen till denna typ av olycka var att grusbilarna lastades för hand med skyfflar och för att på vintrarna komma åt otjälat grus, grävde man in sig under markytan. Om man grävde för långt rasade ”taket”.Antog att olycksplatsen var det rödskrafferade grustaget väster om Jakobstadsvägen vid Heidesvägen. Lars Smeds bekräftade att det var i bruk redan på 1930-talet.


Läs mer:
Omkommen i grustag.
Olycka i grustag.
Bråd död och tillbud.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Pressen.
(Inf. 2022-02-03, rev. 2022-02-03 .)