Bråd död
och tillbud

           Förklaringar            

  • Indragna rubriker avser notiser på denna sida.
  • Kursiverade rubriker avser tillbud.
  • Datum avser tidningens utgivningsdatum.
  • Bråd död har ofta koppling till rättsskipning,
   så lite länkar i det ämnet på slutet.


             Innehåll

   
Fogden Werne fattade till eldgaffeln (Peder Tysk) 7/2 1658
     
Beckbrännare föll i beckpannan (Per Mattsson) 8/4 1701
     
     Sjuttiotre års gamle Sytningsmannen (Jacob Mattsson Manfors) 9/3 1839
Dödsfall (Karl Johan Forsberg) 14/4 1894

Ett grymt mord i Purmo (Karl Johansson Kauhajärvi)

20/11 1896
Olycksfall med dödlig utgång (Anders Stål) /10 1898
     
Fall i klockstapeln (Erik Smeds) 20/2 1902
Huliganlif 2/6 1911
Olyckshändelse med dödlig utgång (Toivo Wilhelm Wuorisalo) 9/4 1926

Rånmord i Ytterjeppo (K. J. Nordling)

5/12 1930
Uppskakande olyckshändelse vid söndagens skjuttävlan 22/4 1932
Fålen hoppade över broräcket 8/7
Allvarsam olyckshändelse 27/1 1933
Förolyckad, brinnande bil 9/11 1934
Hotfullt olyckstillbud i grustag (Holger Sund) 15/3 1935
Tallkorset (Alex. Väliaho) 8/10 1937
     Lastbilen sjönk genom isen 31/12
En flygolycka och följderna av den 16/7 1943
Omkommen i grustag (Runar Juthbacka) 23/3 1945
Svår tågolycka i Lyly (Gunnar Hansén och Reino Ahinko) 16/11
Upprörande rått dråp (Karl Vikman) 23/6 1949
Olycka i grustag (Karl Liljeström) /10 1950
Häst hoppade i älven /1 1954
Hotfull bilolycka /3-4 1955
Långtradare ned i älven 1/8 1958

Brännvinslastad bil ned i Nykarleby älv

22/11 1962
Mopedolycka (Gunnar Långsjö) 19/1 1963
Dödsfällan vid storabron blev ung chaufförs död (Pentti Sakari Rissanen) /1 1965

How a Real-Life 'Phantom of the Opera' Murdered a Young Violinist at the Met in 1980 (Helen Hagnes)

23/7 1980

*     *     *

Sjuttiotre års gamle Sytningsmannen Jacob Mattsson Manfors i NyCarleby Sockens Socklott by, har den 2 i denne månad funnits mördad uti en skog, 1/3:dels mil från sitt hemvist, dit han dagen förut begifvit sig för att lägga ut räfsaxar. En annan sextio år gammal jägare, som haft räfgiller uti samma skogstrakt, misstänkes för mordet, men har, i brist af öfvertygande skäl, ännu icke kunnat derföre häktas.


Wasa Tidning, 9 mars 1839, nr 10, s. 1.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Fall 653 i Brott mot annans liv ... av Lars-Otto Backman.
(Inf. 2022-02-03.)

*     *     *

Olyckshändelse med dödlig utgång. Senaste torsdag inträffade vid arbetena å kraftverket härstädes en sorglig olyckshändelse, som kostade i staden hemmahörande 14-åriga ynglingen Toivo Wilhelm Wuorisalo livet.

W:s arbete vid kraftverket bestod i att vid lyftkranen ordna dragvajerna vid vajertrumman. Därvid hände det kl. 12-tiden på dagen att några avslitna, spärrande trådar på vajern fattade tag i W:s högra handske med den påföljd, att armen drogs med den löpande vajern kring vajertrumman och kroppen fastnade mellan denna och en ovanför densamma befintlig järnbjälke. Händelsen observerades av arbetaren Wassholm, som skyndade till och kastade om den lyftkranen reglerande spaken, så att vajern åter begynte rullas upp. Hjälpen kom emellertid för sent; den förolyckade, som omedelbart, fördes till sjukhuset, avled därstädes kl. 11-tiden på kvällen till följd av de svåra inre skador han ådragit sig.


Österbottniska Posten, 9 april 1926, nr 14, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Kraftverket av Erik Birck.
Kraftverket i kapitlet Fakta.
(Inf. 2022-02-06.)

*     *     *

Lastbilen sjönk genom isen.

I förra söndags inträffade vid Soklot-sand en bilolycka, som lätt kunnat få allvarliga följder. Nykarleby handelslags lastbil var på väg över isen för att från Djupsten forsla ved. Isen befanns emellertid ännu vara för svag, så att bilen sjönk igenom. Lyckligtvis var vattenståndet på stället lågt, varför chauffören och hans följeslagare sluppo undan med blotta förskräckelsen. Bilen erhöll endast obetydliga skador.


Österbottniska Posten, 31 december 1937, nr 52, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-03-06.)

Läs mer:
Brott mot annnans liv av Lars-Otto Backman.
Den allmänna ordningen. Sedliga förhållanden av Erik Birck.
Nykarleby distrikt i Finska läkaresällskapets handlingar, Underdånig Årsberättelse om Medicinalverket i Finland 1858–1869.
Galgbcken av Lars Pensar.
Bödeln Heikki Matinpoika Hakalainen.
Bilolyckor vid esplanaden på 1950-talet.
Dödsstraff i Uppslagsverket Finland.
Drunkningsolyckor och -tillbud.
Innehållsförteckning till Tragedier.
Fler notiser ur Österbottniska Posten.
Fler notiser ur andra tidningar.
(Inf. 2022-02-03, rev. 2022-05-13 .)

*     *     *

 (Inf. 2022-0.)