Upprorsledaren Kuusinen död.

——

Omkommen vid ett flyktförsök i Oravais.

(Från vår Helsingforskorrespondent.)

 

HELSINGFORS, 17. febr. Helsingin Sanomat uppger att upprorsledaren Kuusinen verkligen anhållits i Oravais, men vid försök till flykt dödats.

*

Beträffande Kuusinen tillfångatagande meddelar vår Helsingforskorrespondent senare att han enligt meddelande till detektiva centralpolisen i Helsingfors blivit skjuten när han för några dagar sedan gjorde ett försök att på skidor begiva sig över till Sverige. Polisen hade sig bekant att Kuusinen uppehöll sig i Helsingfors samt att han avreste till Österbotten. En detektiv sändes då efter och erfor vid ankomsten till Nykarleby att Kuusinen begivit sig på skidor i riktning mot svenska gränsen. Detektiven följde då efter och upphann den flyende c:a 80 km. till havs. [Då är man väldigt nära Holmöarna.] Då han igenkände Kuusinen uppmanade han honom att återvända då det vore svårt att på ifrågavarande ställe taga sig över. Detektiven sökte nämligen giva sig ut för att vara en vänskapligt sinnad person, men lyckades ändock icke förmå Kuusinen att återvända. Detektiven förklarade honom då häktad, varvid Kuusinen drog fram en revolver, men förekoms av polismannen, som avsköt sin revolver mot Kuusinen och dödade honom. Detektivens handling utfördes sålunda till självförsvar.


Svenska Dagbladet 1920-02-18.


*     *     *


Ovanstående är ett bra exempel på att allt som står i tidningarna inte är sant; ”fake news” för att använda ett uttryck i tiden:

— — —

Detektiva centralpolisen kom Kuusinen på spåren och utlovade en betydande belöning för honom, levande eller död. I februari 1920 spred sig ryktet att Kuusinen hade skjutits på Bottniska vikens isar, och den ”avlidne” fick läsa dödsrunor och referat från minneshögtidligheter, innan uppgiften korrigerades. Kuusinen lämnade slutgiltigt Finland i juni 1920. Han var då 38 år gammal och flyttade till Stockholm. Efter en del tvister om FKP återvände han i början av 1921 till Sovjetryssland.


— — —KUUSINEN, Otto Wille i Biografiskt lexikon för Finland 3. Republiken A–L (2011).
Artikelns permanenta identifikator för hänvisning: URN:NBN:fi:sls-4146-1416928956752.


Läs mer:
Det närmaste man i övrigt kommer Otto Wille Kuusinen på Nykarlebyvyer är dottern Hertta Kuusinen.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2018-01-19, rev. 2018-01-19 .)