Alphyddan
Alphyddan, fi. Alppila, del av stadsdelen Åshöjden i Hfrs; beträffande ett tidigare härvarande värdshus, se Åshöjden.


Åshöjden, fi. Alppiharju, stadsdel i n. delen av det centrala Hfrs,

— — —

I parkområdet i v. låg tidigare det mycket frekventerade utvärdshuset Alphyddan med anor från mitten av 1800-t.; parken ingick i det stora parkkomplex som tillkommit kring Tölöviken på initiativ av Henrik Borgström. Den 1870 uppförda byggnaden blev snart en populär uppehållsplats, särskilt för studenter bl.a. på första maj (vårens ankomst hälsades här av de finsksinnade/ finskspråkiga studenterna, medan de svenskspråkiga blev kvar i Kajsaniemi). Inom bebyggelsen märks Kulturhuset (Alvar Aalto, 1955—58) och Å:s kyrka (K. Ström—O. Tuomisto, 1957). Den ursprungliga trähusbebyggelsen med bottenvåning i tegel har s.g.s. helt ersatts av stora hus med hög markexploateringsgrad.


Uppslagsverket Finland (1982 och 1985).


Alphyddan. Granbergs Konstindustri - Aktiebolags förlag, Stockholm.


Läs mer:
Mer aktuella uppgifter på Uppslagsverket Finland. (Uppslagsordet finns ej längre, men Åshöjden torde motsvara.)
Erik Falander i Ernst V. Knapes roman med samma namn förlustade sig på Alphyddan.
(Rev. 2016-05-08 .)