Bottniska viken

Bottniska viken
, fi. Pohjanlahti, havet v. om Finland, skiljer detta från Norrland och gränsar i s. till Ålands hav. Den delas genom Kvarken (se d.o.) i två avdelningar, Bottenhavet och Bottenviken (se dessa). B:s hela längd är 587 km, bredden 161—259 km och arealen 103 000 km². Salthalten är störst i s. (upp till 6 ‰) och på de stora djupen, den avtar på ytan mot n. (2 ‰) och är större på finländska sidan än på den svenska. Under normala vintrar tillfryser i regel Bottenviken, medan havet s. om Kvarken endast under stränga vintrar tillfryser i sin helhet. Jfr även bl.a. landhöjning.


Bottenhavet, fi. Selkämeri, havet s. om Kvarken i Bottniska viken (se d.o.). Yta 66 600 km², medeldjup 69 m.


Bottenviken, fi. Perämeri, havet n. om Kvarken i Bottniska viken (se d.o.). Yta 37 000 km²; dess centrala djupbäcken når 146 m.


Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
Förbjudna zonen 1917.
(Rev. 2017-03-05 .)