Kvarken

Kvarken
, fi. Merenkurkku, Bottniska vikens smalaste del, 70—80 km bred. Detta grunda farvatten delas av Holmöarna på svenska sidan i ett smalt, västligt (Västra K.) och ett bredare östligt (Östra K.) parti. Kusten är på finländska sidan stenig och örik (de största öarna är Replot och Björkö); här finns bl.a. Norrskärs, Valsörarnas och Utgrynnans fyrar. Beträffande Södra K., se Ålands hav. Tidigare, innan vintersjöfarten till Bottenviken blev regelbunden, kunde man vissa vintrar öppna en väg över isen; t.ex. vintern 1939—40 transporterades stora mängder krigsmaterial från Sverige till Finland över K. En fast vägförbindelse över bankar och genom en tunnel har diskuterats.


Uppslagsverket Finland (1983).


Läs mer:
En färd över Kvarken i januari 1917 av Evert Kull.
Kvarken på Svensk etymologisk ordbok.
Fyra spritångare i Kvarken.
Helsingkallan.
Alla sidor där Kvarken nämns.
(Rev. 2022-02-05 .)