Folkförsörjningsministeriet
folkförsörjningsministeriet, ministerium av provisorisk karaktär, inrättat genom förordning 20/9 1939; avvecklat 1/1 1950, varvid dess uppgifter till största delen överfördes på handels- och industriministeriet och på socialministeriet. F. hade att handlägga de ärenden rörande folkförsörjningen som sammanhängde med kriget och kristiden. Det hade en föregångare 1917—21. (U. Utrio, Viisi vuotta kansanhuoltoa, 1944; O. Toivonen, Kymmenen vuotta kansanhuoltajana, 1950; K. Salovaara, Säännöstellen selvittiin. Kansanhuoltoa 1939—1949, 1977)


Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
Nils Aug. Bergstén arbetade på Folkförsörjningskansliet i Sockenstugan.
Sigfrid Bertlin var folkförsörjningskontrollant i Nykarleby, Munsala och Jeppo 1942–48.
Ransonering i Uppslagsverket Finland.
(Inf. 2005-01-09, rev. 2021-08-21 .)