Kyro älv
Kyro älv, fi. Kyrön joki, Sydösterbottens längsta älv, rinner från Kauhajärvi på Suomenselkä till Bottniska viken i Kvevlax; längd 169 km, flodområde 4 900 km². Älven kallas i sitt övre lopp Kauhajoki. Nedre loppet är forsrikt och har stark deltabildning. En omfattande uppmuddring av mynningen på 1930-t. förbättrade utflödet i havet, men översvämningar förekommer trots allt fortfarande. Vattenkraften i älven har utbyggts bl.a. av Jyllinkosken sähkö Oy i Kurikka, som äger fem kraftverk i övre loppet.


Uppslagsverket Finland (1983).