Oravais fabrik


Oravais fabrik, fi. Oravaisten tehdas, industrisamhälle i Oravais, 550 inv (1981). Här grundades 1736 en masugn tillhörande Kimo (se d.o.) bruk, vilken var i drift till 1867. Ett yllespinneri och -väveri inledde sin verksamhet 1885 och ombildades efter en konkurs 1893 till aktiebolag. Oravais klädesfabrik Ab förvärvades 1966 av kommerserådet Emil Höglund och införlivades sedermera med mångbranschföretaget Oy Keppo Ab (jfr d.o.). 1977 lades tillverkningen av ylletyger ned vid fabriken, som därefter arbetat enbart som konfektionsindustri. Under O. lyder syfabriker i Kortesjärvi, Maxmo och Kauhava. Antalet anställda var 1982 ca 300, varav 130 i Oravais.


Uppslagsverket Finland (1985).


Läs mer:
Fröknarna Sikström och Nyholm var ombud för O.
Chally Rosenbladh var ombud för Oravais Fabrik.
Mer aktuella uppgifter på Uppslagsverket Finland.
(Inf. 2005-03-12, rev. 2021-10-13 .)