Rådstuvurätt


rådstuvurätt, allmän underrätt i vissa städer (jfr domstolsväsen), består av borgmästaren som ordförande och rådmän. Denna domstol, som i äldsta tider samtidigt utgjorde stadens administrativa myndighet (rådet), övertogs 1978 av staten. I samband med r. kan finnas magistrat (se d.o.). Den som är anställd i tjänst eller befattning vid r. kan förordnas att handha uppgifter vid fristående magistrat. Jfr borgmästare.


Uppslagsverket Finland (1982 och 1983).


Läs mer:
Domstolsväsendet från forntid till nutid av Lennart Johansson.