Sockenmagasin

sockenmagasin
, lånemagasin, förr byggnad för förvaring av spannmål, som lagrades under goda år och vid dålig skörd kunde lånas ut mot ränta till sockenborna. De första s. i Finland inrättades på 1720-t. i Åbo och Björneborgs län, varifrån bruket spred sig till Österbotten och Kajanaland. Enligt ett riksdagsbeslut av 1756 skulle s. grundas i hela riket. På 1800-t. utvecklades sockenmagasininstitutionen bl.a. genom utfärdandet av ett flertal kungörelser och förordningar, som alla upphävdes av den 1934 stiftade lagen om spannmålslånemagasin och utsädesfonder. Denna är fortfarande i kraft, men har förlorat all praktisk betydelse, sedan s:s uppgifter övertagits av statens spannmålsförråd (se d.o). [Upphävdes 2019.]


Uppslagsverket Finland (1985).


Läs mer:
Kronomagasinet vid Norrtull.
Kronomagasinet vid Vernamo.
Lånenmagasinet på Nygård.
Magasinsstaten (med förklaring av kronomagasin) i Nordisk familjebok.
(Rev. 2023-12-27.)