Lånemagasinet på Nygård

Sockenmagasinet på Nygård
År 1958 var komunalgården, sockenstugan, mejeriet och sockenmagasinet samlade inom en radie på kanske 50 meter. Spöpålen står sedan år 2000 på Sockenstuguberget.

Mellan mejeriet och landskommunens kommunalgård stod lånemagasinet tills det revs 1985 och återuppbyggdes 1990 vid Forsby byagård av Forsby-Ytterjeppo hembygdsförening.

För att förhindra stöld genom borrning kunde magasinen ha dubbel stomme med mellanrummet fyllt med stenar. Om detta är konstruerat så vet jag inte.
Nygårdsvägen.
1980-talet. Fönsteromfattningarna förenklades en
hel del när kommunalgården tilläggsisolerades.

Foto: Lars Pensar.


Socknmagasinet vid Forsby byagård.
Magasinet vid Forsby byagård. Notera
kattluckan vid dörrens nedre vänstra hörn!

Foto: F.L., juli 2005.


Läs mer:
Åbo Underrättelser. 1866
Magsinet på ett panorama från Nybroviken. Före 1889.
Lönespannmåluktion. 1923
Alahärmä-borna vilja åt spannmåls-magasinet i Nykarleby. 1926
Instruktion för brandmanskap. 1946
Några ord om sockenmagasinet av J. L. Birck. 1959
Magsinet på pärmen till Forsby-Ytterjeppo hembygdsförening, Publikation nr 5. 2012
Sockenmagasin eller lånemagasin i Uppslagsverket Finland.
(Inf. 2005-11-13, rev. 2023-12-20.)