Vindalakursen

Vindala, fi. Vimpeli, kommun i s. Österbotten 110 km ö. om Vasa, [före detta] Vasa län.

— — —

Här arbetade 28/12 1917—14/1 1918 en krigsskola, som snabbutbildade ca 200 man underbefäl för skyddskårstrupperna; skolans chef var P. von Gerich. (Vimpelin sotakoulu, 1954; F.E. Takala, Vimpeli, 1976; Järviseudun historia I, red. H. Junnila—H. Rantatupa, 1983)


Uppslagsverket Finland (1985).


Läs mer:
En fortsättning blev Vörå krigsskola.
(REv. 2024-01-28 .)