Vörå krigsskola


Vörå krigsskola, inrättades 26/1 1918 för att utbilda skyddskårsbefäl och upphörde 6/3. Skolans elever deltog såväl i resningen i Österbotten i slutet av januari som i striderna vid Vilppula och Tfrs. Skolan hade totalt 1 302 inskrivna elever; som lärare tjänstgjorde jägare med major J. Heiskanen som chef. Efter utbildningen befordrades eleverna till underofficerare och kommenderades till fältarmén. V. var en föregångare till stamunderofficersskolan i Villmanstrand. (V. Seppä, Vöyrin sotakoulu 1918, 1960)


Uppslagsverket Finland (1985).


Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Frihets-/Inbördeskriget.
Torkel Hellström utbildades vid skolan.
I Vindala fanns en föregångare.
(Inf. 2005-03-09, rev. 2024-01-28 .)