1800-talets dragplåster:
Nykarleby hälsokälla

 

Femtio meter söder om Engs gård, på älvens östra strand mittemot Brunnsholmarna, ser man litet rostbrunt vatten på stranden. Det är det enda spåret som återstår efter stadens tidigare välbesökta kuranstalt: Nykarleby hälsokälla.

Källan begagnades för ”brunnsdrickning” redan i mitten på 1700-talet och var tidigare sammankopplad med apoteksrättigheterna.

Zacharias Topelius — skaldens far — satte källan i skick och byggde ett hus över. Genom en lucka kunde man sedan nå vattnet fyra fot under golvet.  ”Brunnsdrickningen” skedde med särskilda muggar.


Brunnshuset, byggd ovanpå hälsokällan.
Bilden från 1880-talet.


Om vattnets beståndsdelar sägs ”kolsyrat alkali, svavelsyrat alkali, kolsyrad kalk upplöst i ett överskott av kolsyra, samt en betydlig portion järn, likaså upplöst i ett överskott av kolsyra”.

Uppgifterna är ur Einar Hedströms ”Nykarleby”.

År 1784 rapporterade Åbo Tidningar att ”källan flere år blivit med förmån utnyttjad för åtskilliga sjukdomar”. Den ansågs då vara en av landets förnämsta hälsokällor.

I närheten av kuranstalten fanns en badinrättning, i vilken ”serverades kar- ång- och gyttjebad samt finsk bastu ävensom dusch”. Gyttjan till gyttjebad tog man från Tirskärssund, som ligger alldeles vid havsbandet. Verksamheten stannade av så småningom, men ännu på 1890- talet uppenbarade sig de sista brunnsdrickarna.

Det var inte kuranstalten och källan som gav nykarlebyborna den största förlusten utan det var värdshuset på Brunnsholmen strax utanför. En smal bro band holmen samman med stranden.

I det värdshuset serverades drycker med annat innehåll. Hedström säger i sin bok att ”kvälls-drycken utgjordes av den hedervärda toddyn, rom, eller konjak. Whisky fick man dåförtiden inte införa i landet varför den enligt ryktet endast kunde fås hos tullförvaltaren”. Det var mest stadens övre skikt som samlades till kvällssitsar. På holmen fanns en kägelbana.

År 1918 revs husen på holmen, verksamheten hade blivit olönsam. Delar av husen finns kvar som delar i olika hus i staden. Huset över källan flyttades till Skogsparken där det blev verkstad. Ojalammi äger nu verkstaden.Vi letar efter resterna av hälsokällan. I busken Vilhelm Marklund.Håkan Anttila, Vasabladet, torsdagen den 20 augusti 1970.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Brunnsholmarna i kapitlet Fakta.
Fler av Anttilas artiklar ur jubileumsuppslaget.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2012-06-20, rev. 2012-12-27 .)