Zacharias Topelius d.ä. 1781—1831


Topelius, Zachris (f. 13/11 1781 Uborg, d. 23/1 1831 Nkby), läkare och folkdiktssamlare, son till kyrkomålaren Mikael Toppeli [och far till Zacharias T.] (se Toppelius, släktöversikt). T. var stadsläkare (från 1811) och provinsialläkare (fr 1812) i Nykarleby. Han samlade finska folkdikter av sångkunniga från olika landsändar och kom därvid till insikt om att runodiktningens rikaste skatter fanns bortom östgränsen i ryska Karelen. Han blev härigenom Elias Lönnrots föregångare och vägledare. Utgav ett urval folkdikter i fem häften under titeln Suomen kansan vanhoja runoja ynnä myös nykyisempiä lauluja (1822—31).


Uppslagsverket Finland (1985).


Läs mer:
Zacharias Topelius d.ä:s sista sjukdom av Robert Ehrström.
Kuddnäs Skalden Zacharias Topelius forna hemgårds historia av Zachris Schalin.
Stadsläkare i Nykarleby av Erik Birck.
Nykarleby provinsialläkardistrikt. En 50-års berättelse 1870—1920 av Woldemar Backman.
Gift med Sofia/Sophie Calamnius.
(Rev. 2014-02-02.)