Får de göra såhär med en badstrand?


    Är det så att man i Nykarleby silar mygg och sväljer kameler i den praktiska miljövården undrar Anders Sundqvist och Rainer Hauta-Aho när de tittar ut över förödelsen på sydsidan om bryggan vid Andra Sjön.
    Här har ett trävarubolag haft ett virkesupplag under vintern och nu uppvisar stadsbornas favoritbadstrand en bedrövlig syn, fylld med träavfall, allt ifrån barr och bark i försvarliga drivor till grova kvistar.
    För att få stranden i skick tills badsäsongen inleds borde man schakta. Det minsta man kan begära är att den som skräpar ner städar upp efter sig, anser Anders Sundqvist och Rainer Hauta-Aho. De finner det också ganska för-


vånande at ingen ingripit denna gång trots att polisanmälan gjorts för betydligt mindre för-seelser.
    — Själva fick vi polisen över oss senaste sommar när vi tillsammans med några andra hade ordnat ”beach-party” med en liten lägereld. Så i rimlighetens namn borde väl någon ha reagerat nu också, säger de.
    Så har alltså inte skett och det blir nog ingen glad syn som möter stadsborna när de kommer ner för årets premiärdopp. Den enda allmänna badstranden inom bekvämt räckhåll där det är lugnt och vindstilla kommer de nog inte att ha någon glädje av i sommar i det skick som den nu är.

Är nedskräpning acceptabel om den utförs av ett bolag och i tillräcklig omfattning, säger Anders Sundqvist och Rainer Hauta-Aho. Det som varit den mest populära simstranden vid Andra Sjön i Nykarleby är nu fylld med bark och träavfall och oanvändbar utan en ordentlig uppsnyggningsaktion. Var skall barnen simma i sommar?
• Är nedskräpning acceptabel om den utförs av ett bolag och i tillräcklig omfattning, säger Anders Sundqvist och Rainer Hauta-Aho. Det som varit den mest populära simstranden vid Andra Sjön i Nykarleby är nu fylld med bark och träavfall och oanvändbar utan en ordentlig uppsnyggningsaktion. Var skall barnen simma i sommar? [Notera badhuset längst till vänster! Stranden norr om bryggan användes i normala fall som badstrand.]


Ulf Smedberg i Vasabladet, april eller maj 1981.


Läs mer:
Andrasjön i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2006-05-01.)