VÅR FÖRSTA KVINNLIGA YRKESCHAUFFÖR.

Finlands första kvinnliga yrkeschaufför är fröken Elisabeth Ahlström i Nykarleby. Hon började köra hyrbil år 1926 och har alltså utövat sitt yrke i 15 år. Under hela denna tid har hon utfört sitt värv med plikttrohet och samvetsgrannhet och i hög grad vunnit trafikanternas förtroende, säker vid ratten som hon är. Till en början föreföll det naturligtvis främmande att överlåta sig i ett fruntimmers oprövade hand men man vande sig snart nog och alla betänkligheter försvunno då man konstaterade att skickligheten och samvetsgrannheten icke lämnade något övrigt att önska.
     Under efterkrigstiden, då hennes bror varit inkallad i militärtjänst, har fröken Ahlström även kört postbussen mellan Nykarleby och Kovjoki station och därvid tillvunnit sig den resande allmänhetens sympati och förtroende genom sitt vänliga och artiga sätt, sin tjänstvillighet och sin pålitlighet då det gällt de tusende och ett uppdrag henne anförtrotts.

Bil-Bao.

 

 


Vasabladet (?) 1941.
Digitaliserat av Stig Haglund efter tidningsurklipp tillhandahållet av Stefan Ågholm.
Okänt från vilken tidning, men på baksidan av urklippet finns ett reportage om ett nykterhetsmöte i Malax vilket kan betyda att det är ur Vasabladet.

Foto från körkort där hon har chaufförsmössa.


Läs mer:
Helmi Willman tog körkort 1929.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2008-04-24, rev. 2022-12-09 .)