Nykarleby vill bygga sjukhuset dubbelt större

Nykarleby lokalsjukhus har länge varit alldeles för litet och motsvarar inte behovet av vårdplatser. I flera år har en utbyggnad varit aktuell men först nu börjar planerna ta konkreta former. Skissritningar finns och ansökan om tillstånd för om- och tillbyggnaden ligger som bäst i social och hälsovårdsministeriet. Staden och förbundsfullmäktige väntar att första ronden skall avgöras snabbt så att man kan ta itu med de två som sedan återstår på tillståndsrundan.


De 22 platserna i sjukhuset förslår inte långt. Utbyggnadsprogrammet omfattar en ökning till 60, men det är inte säkert att ministeriet godkänner förelaget. Vi har tänkt oss två avdelningar med trettio platser på varje, säger styrelseordförande, stadsdirektör Ernest Eklund. Men samtidigt vet vi också, att myndigheterna anser att trettio bäddar på en avdelning är för många. Det kan hända att vi får nöja oss med cirka femtio sammanlagt.

Skissritningarna till ett förstorat sjukhus har gjorts av arkitekt Jonas Cedercreutz i Helsingfors. Ansökan om byggnadsrätt inlämnades till medicinalstyrelsen redan 1962, men handlingarna kom tillbaka eftersom vi fick en ny lag om behandlingsformaliteterna, vilket i praktiken betyder tre omgångar.

Det är svårt att sia om när ansökan nummer ett avgörs, men vi hoppas att vi inte skall behöva vänta så länge till, säger Eklund, som själv varit nedrest till Helsingfors två gånger och hållit låda i avsikt att påskynda behandlingen.

Hur många kubik tillbyggnaden skall omfatta har man inte kunnat fastställa — det beror på det slutliga platsantalet.


SEX KRING SJUKHUSET

Sjukhuset är s.g.s. hela tiden överbelagt och siffrorna varierar förstås för de olika medlemskommunerna, vilka är sex till antalet, d.v.s. förutom Nykarleby stad också landskommunen, Munsala, Jeppo, Oravais och Purmo. Lasarettet har ytterst få reservutrymmen och även överbeläggningen måste begränsas. Detta leder till att patienter blir tvungna att resa till bättre utrustade sjukhus — närmast då Malmska kretssjukhuset i Jakobstad — trots att de gott kunde vårdas i Nykarleby.

Det är litet konstigt ordnat med hälsovården i Nykarlebynejden på det administrativa planet. Sex kommuner är som sagt medlemmar i sjukhusdistriktet, fem i hälsovårdsdistriktet men bara fyra i läkardistriktet.

I hälsovårdsdistriktet är Oravais femte kommun (Purmo hör till Pedersöre) men däremot är Oravais inte med i läkardistriktet. Kommunen är ansluten till hälsovårdsinspektörsdistriktet, som är nånting alldeles nytt. Inspektörstjänsten, som är en heltidstjänst, har inte ännu lediganslagits beroende på att samtliga kommuner inte slutbehandlat förslaget till reglemente. Den nuvarande, dr Wandel, deltar inte i dejoureringar utanför kommunens-distriktets gränser.


HÄLSOSTATION

Nykarlebynejden planerar också en hälso- eller läkarstation i anslutning till sjukhuset. Stationen skulle byggas som en skild flygel på samma tomt. Denna kan förstoras med tre mindre tomter, av vilka staden äger två som är uthyrda, medan den tredje är privatägd och på den står ett gammalt egnahemshus. Den ena av stadens tomter är obebyggd. På den andra finns en garagebyggnad Det större området behövs främst som parkeringsplats.

Sjukhuset skall utbyggas som ett T både mot Borgare- och Bankgatorna, säger Eklund. Det är meningen att hälsostationen (vid Bankgatan) skall få samma värmecentral.

Ett förstorat sjukhus betyder också att personalen måste ökas. Med minst det dubbla, säger Eklund. Det är möjligt att man får lov att anställa en speciell sjukhusläkare och att distriktet förses med ytterligare två läkare. Men så långt i planeringen är man inte, att ett beslut om detta föreligger.

Om- och tillbyggnaden skall finansieras av medlemskommunerna på basen av antalet platsandelar. Nykarleby stad och landskommun har de flesta i det nuvarande sjukhuset, d.v.s. sex var.

Första stadsläkartjänsten i Nykarleby har varit lediganslagen och en del ansökningar har kommit. Dessa skall behandlas denna månad. Nuvarande första stadsläkaren dr Torsten Souranders tjänsteförlängning utgår den l maj nästa år. För den nya stadsläkaren har förbundsfullmäktige köpt en bostadslägenhet och mottagningsutrymmen i det hus som f.n. uppförs i hörnet av Västra Esplanadgatan och Borgaregatan. Det rör sig om sammanlagt omkring 200 kvadratmeter.Teder [Rolf Tilljander], Vasabladet, den13 december 1968.
Stig Haglund tillhandahöll.

Läs mer:
Souranders kommentar till artikeln.
I Hälso- och sjukvårdsförhållandena i staden av Erik Birck framgår att planerna inte började förverkligas förrän 1976.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2014-11-02, rev. 2014-11-02 .)