Skogsvallen i Nykarleby

Nya idrottsplanen
klar att tas i bruk


Skogsvallens nya idrottsplan i Nykarleby börjar ta form. Arbetena med läktare, speakerhytt och lagerutrymmen pågår som bäst och skall vara klara första veckan i juli. Verksamheten på planen har dock pågått redan någon vecka. Bl.a. har NIK:s fotbollslag spelat sin första seriematch på den nya gräsmattan och friidrottarna har tävlat på planens Rubtan-beläggning.

Det är över tio år sedan diskussionerna om en ny idrottsanläggning i Nykarleby inleddes. Speciellt friidrottsfolket klagade över de dåliga planförhållandena i kommunen. När idrottsnämnden på sommaren 1977 inbegärde föreningarnas förslag på investeringar i en ny 5-årsplan, var den då några år gamla storföreningen i nejden klar med sina önskemål: En tidsenlig idrottsplan med allvädersbanor och en fullstor fotbollsarena.

Debatten kom igång. Har Nykareby råd? Vad får andra sektorer om idrotten får så stor andel av kakan? De ledande kommunalpolitikerna utfrågades om synpunkter. Ingen var negativ till projektet, men de flesta ville skynda långsamt. Ett villkor för förverkligandet var att tipsmedel skulle erhållas.

Länsidrottsnämnden inkopplades i ett tidigt skede och redan år 1978 informerade länssekreteraren Stig-Göran Myntti om möjligheterna att få Nykarleby med på väntelistan i tipsmedelskön.

Utsikterna var inte alltför ljusa. Nykarleby fanns inte med i förteckningen över orter, som ansågs behöva nya idrottsanläggningar. Och det svenska friidrottsförbundet i landet ville inte acceptera någon av nejdens planer som tävlingsarena för större arrangemang.

I länsidrottsnämnden fanns flera förespråkare för Nykarleby. Efter trägen väntan kom beskedet år 1984 att planeprojektet kunde förverkligas.

Kommunen har under åren 1984—87 haft med anslag i budgeten och till dags dato har ca 4 miljoner satsats. Statens andel i form av bidrag och lån är något över en miljon.

Av det anslag som upptagits i årets budget är man nu inne på upploppet. Den läktare som byggs är planerad för ca 600 personer. Målkamera och el-tidtagning är nya grejor för orten. Idrottsentusiasterna är nöjda.

Och nu skall planen i användning. Första större tillställningen blir inkommande veckoskifte Stafett-DM för ÖID-löparna. Enligt uppgift från arrangörerna har föreningarna anmält rekordmånga stafettlag till årets mönstring. De nya allvädersbanorna lockar.

I slutet av juli månad kommer sedan fotbollsvännernas stora tillfälle. NIK mot Manchester City! Det blir trångt på Skogsvallens nybyggda läktare.

Första veckoskiftet i augusti kommer anläggningen officiellt att invigas. SFI-mästerskapen för herrar och damer har anförtrotts Nykarleby. Tiina Lillak har prickat in SFIM i sin tävlingskalender. Och Jan-Erik Romar har väntat länge på att få visa hemmapubliken hur man hoppar stav.

En intressant sommar, säger man i Nykarleby.
Vi måste placera målkameran högre upp i speakerhytten för att få bättre vinkel mot löparna på banan förklarar stadsingenjören Gustav Hofman för byggnadsfirmans [Nykarleby byggservice] mannar Jan-Erik Segervall, Fredrik Liljeström och Matts Sjöholm. (Foto: John Strang)
[Jag var full av beundran över hur Jan-Erik fick till speakerhytten med alla sina vinklar och lutande fönster. Nils Smeds gjorde ritningarna. På den tiden var Carl-Johan Palm speaker, så han var åtminstone vid något tillfälle och inspekterade sin framtida arbetsplats. Hemming Blomqvist saknas på bilden. Läktarstommarna prefabricerade vi vid Svarvars trävaruhandel. Och jag tyckte då och tycker fortfarande att rätta namnet hade varit Banvallen med tanke på att anläggningen ligger vid den gamla banvallen för järnvägen till Andrasjön.]

Vasabladet juni 1987.


Läs mer:
Skogsvallen — en dröm av Erik Stenwall.
IF Nykarlebynejden 30 år av John Strang och Raoul Carlstedt.
Nykabi-bänken av Albert Braun.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2005-08-21, rev. 2023-03-04 .)