Diverse.

Tillkännagifves, att Bad- och  Brunsdrickningen vid NyCarleby Hälsokälla börjas, som vanligt de föreg. åren, den 26 Juni, samt att de, som deraf vilja begagna sig, behagade anmäla sig antingen hos undertecknad eller hos Hr Doktor Frosterus sist inom Juni månads början. Rum för Resande med dertillhörande beqvämligheter under brunstiden, vill undertecknad anskaffa, då tillsägelse någon tid förut derom göres. NyCarleby d. 17 Maj 1840.

Johan Benzelstjerna
Bruns-Innehafvare


Wasa Tidning nr 22, den 30 maj 1840.


Läs mer:
Brunnsholmarna i kapitlet Fakta.
Originalet på Historiska tidningsbiblioteket.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2011-10-23, rev. 2022-01-04 .)