En idyllFakta om bilden.
Foto: Holger Haglund.
(Inf. 2013-11-21, rev. 2023-01-18 )


Veckotidningen Seura, 1950-talet.
Ur Margareta Storås klippsamling.


Läs mer:
Demetrius Knutars gård längst till vänster och därefter Järnefelts och Winters gårdar.
(Inf. 2007-01-25, rev. 2023-01-18 . )