F.d. Demetrius Knutar 1968

Gustav Adolfsgatan 28, korsningen med Lybecksgatan, mot nordväst.
Gustav Adolfsgatan 28, korsningen med Lybecksgatan, mot nordväst.
Foto: Håkan Wenelius, Per Willman innehar fotografiet och Stig Haglund tillhandahöll.


Tomten inropades på auktion av skepparen F. A. Hedström den 23 juli 1860 för 130 rubel. Gården revs 1971.

I brist på mer fakta kan jag berätta att jag en vårvinterdag omkring 1970 hittade mina bortsprungna småsystrar Sanna och Cecilia samt Ulf Haglund i gården utövandes sotarens yrke.


*     *     *Lybecksgatan från Östra Esplanadgatan fram till Mathesiusgatan. Knutar, Jernström, Winter, Karleborg och strax till höger om det minnesstenen över Mikael Lybeck. Tidigast våren 1968 för esplananden asfalterades hösten 1967 och senast våren 1970, för Karleborg brann den 8 april det året.


Arkkitehtuurin historian opetusdiat, kaupungit: Uusikaarlepyy (B67). Aalto-yliopiston arkisto. Finna.fi.
(Inf. 2022-03-23.)


Läs mer:
Karl Wenelius minnen.
Blodstörtning av Karl Wenelius.
Gården på avstånd.
Gården 1963.
Byggplats 1971.
(Inf. 2003-11-30, rev. 2022-03-23 )