Barnträdgårdsbarn anno 1932

Barnträdgårdsbarn anno 1932
May Rosqvist med barnträdgårdsbarn 1932 vid korsningen Gustav Adolfsgatan-Borgaregatan. Till vänster Högboms, senare Gleisners gård och till höger f.d. Kantor Kristoffer Södermans, nuvaranade Per-Erik Villmans gård.


Elisabet Sund tillhandahöll via Stig Haglund bild ur Holger Haglunds samlingar.
Lars Pensar berättade.


Läs mer:
Förstoring.
Barnträdgården verkade i f.d. Holstius/Strandéns/Höglunds gård strax till höger.
Barnträdgårdsbarn1969.
(Inf. 2006-04-22.)