Gleisners 1988

Borgaregatan 10 vid korsningen med Gustav Adolfsgatan, mot nordväst. Notera att det på den ena fasaden är liggande och på den andra stående panel!
Foto: Lars Pensar.


Tomt nr 58 inropades på auktion den 16 april 1860 av f.d. postiljonen Karl Hammarlund för 78 rubel. Hörnbyggnaden som förmodligen är den som byggdes först verkar ha byggts till vid två tillfällen. Dörren till vänster var entré till Gleisners köttaffär som först drevs av Hugo och därefter av Göran Gleisner. Stadens första Alko öppnades 1932 i Kisors gård. År 1937 flyttade man hit och var kvar tills man 1962 eller 1963 flyttade till grannhuset som skymtar till vänster. Notera att gaveln på uthuset till vänster försetts med ett blindfönster och panel lika bostadshuset. Gårdsfasaden var rödmålad. Vid fotograferingstillfället var Gustav Adolfsgatan ännu inte asfalterad norrut från korsningen. Gården revs i slutet på 1980- eller början på 1990-talet.Borgaregatan 10 vid korsningen med Gustav Adolfsgatan, mot nordväst.
Foto: F. L. den 25 juli 2005.


Kommentar från Alf Renvall:

Av någon anledning kom jag in på kommentarerna om denna gårds historia.
Mina minnen därifrån är lite färskare. Där hade vi vårt klassrum året 68–69 då vi gick Samlyceets klass 6 (gymnasiets klass 1). Där låste vi bl.a. ut matteläraren Lars Käld, men han var ju ung och vig så han klättrade in genom fönstret istället. Följande år tillbringade vi i Frälsningsarmén innan vi fick ta över seminariets utrymmen året då vi skrev studenten.

(Inf. 2015-04-12.)


Läs mer:
Gleisners – Alkogården av Kerstin Åström.
Fotografi av gårdsfasaden.
Lekstugan som sedermera fanns på inne på gården.
Gården skymtar på ett foto från 1932.
Tändsticksetikett.
Bokfynd från rivningen.
Den första studentklassen gick sista året (68–69) i byggnaden.
(Inf. 2004-04-18, rev. 2019-06-03 .)