Berndt Lindholm 1841—1914


Lindholm, Berndt Adolf (f. 20/8 1841 Lovisa, d. 15/5 1914 Gbg), målare. L. studerade under skoltiden för J. Knutson i Borgå och senare under R.W. Ekmans ledning i Åbo. Han inledde sina utländska studier i Düsseldorf 1863, kom 1865 till Karlsruhe och 1867 till Paris, där han mottog starka intryck av det nya franska måleriet. L. var den förste finländare som slöt sig till fransk landskapskonst och tillämpade dess strävan efter stämningens enhet och färgernas harmoni på nordisk natur. Han förmedlade därmed övergången från tysk till fransk skola inom Finlands målarkonst. L. målade främst sydfinländska motiv (t.ex. Tallmo i Nyland, 1869, Ateneum) och vann, efter att till en början ha rönt föga förståelse i hemlandet, småningom en allt större uppskattning här. Han var från 1876 bosatt i Göteborg, där han 1877—1906 var intendent för konstavdelningen vid stadens museum. Målade på äldre dagar gärna svensk västkustnatur och fjällmotiv från Norge.


Uppslagsverket Finland (1983).


Läs mer:
Ställde ut tillsammans med Hilda Olson år 1867.