Döbeln vid Jutas, vers 5

Jag vill, jag skall bli frisk, det får ej prutas,
jag måste upp, om jag i graven låg.
Lyss, hör ni kanonerna vid Jutas;
där avgörs finska härens återtåg.
Jag måste dit, förrän min trupp är slagen.
Skall vägen spärras, Adlercreutz bli tagen?
Vad blir, du tappra här ditt öde sen?
Nej, doktor, nej, tänk ut en sats, min herre,
som gör mig för i morgon sjufalt värre,
men hjälper mig i dag på mina ben!»Johan Ludvig Runeberg (1848) Fänrik Ståls sägner, första samlingen.


Dikten har 25 verser och är uppdelad på olika Juthaskort, läs hela.