Rekommenderingsetikett från år 1915

Kuvert avsänt av apotekaren ”Gustaf Roos, Nykarleby, Finland”. Frankerat med ett tiopennis och två tjugopennis frimärken. Skickat den 14 januari 1915 till C. G. (?) Dahlberg i Helsingfors.Läs mer:
Förstoring.
Innehållsförteckning till kapitlet Filateli.
(Inf. 2010-06-08.)