Filateli
Innehåll
AllmäntAllmänt om kapitlet.
StämplarExempel på stämplar som förekommit.
Stämplar FH Om stämplar av Folke Holmström.
Frankerings Frankeringsstämplar och -etiketter.
Frimärken Frimärken med anknytning till Nykarleby.
FDC Förstadagsbrev med anknytning till Nykarleby.
Rek WÄRDE-stämplar och rekommenderingsetiketter använda i Nykarleby.
Posten Posten i Nykarleby — en historisk tillbakablick av Folke Holmström.
PostmästarePostmästare och -föreståndare i Nykarleby.
BrevbärareFörsta brevbärarlinjen av Åke Berglund samt nummerstämplar.
Filateli FH Filateli handlar inte bara om frimärken av Folke Holmström.
FilateliFrimärken och filateli i Uppslagsverket Finland.
PortoPortot för vykort under olika tider.
VapenmärkenVapenmärken av Folke Holmström.
Frimärks-
språket
Från och med början på 1900-talet kunde man ”framföra känslor” genom frimärksplaceringen.
Post- och televerketPost- och televerket i Uppslagsverket Finland.
Länk Hembygdsfilatlisternas webbplats.


Detalj ur frimärket som utgavs till stadens 350-års jubileum 1970.

(Rev. 2023-12-26 .)