FRANKERINGSSTÄMPLAR

och

FRANKERINGSETIKETTER


Frankeringsstämplar är en ersättning för frimärke och stämpel.
FRANKERINGSSTÄMPEL

Detalj ur brev avsänt från Sparbanken Deposita den 28 juni 1988. Diameter 26 mm.
(Inf. 2005-04-17.)FRANKERINGSETIKETTER

Frankeringsetiketter är en kombination av frimärke och stämpel.FRANKERINGSETIKETT, VARIANT 1
Det är länge sedan jag sett någon försändelse med Nykarlebystämpel. Det mesta – om inte allt – transporteras till Seinäjoki sorteringscentral frankerat med klistermärken. Notera att stadsnamnet endast är på svenska och att förkortningen för klockslag endast är på finska.
FRANKERINGSETIKETT, VARIANT 2
I mars 2010 är frankeringsetiketten (80x40 mm) något reviderad i förhållande till hur den såg ut för sju år sen:
- typsnittet har nu serifer
- tomrummet kring skiljetecknen utökat

Kuvert från Lars Pensar som innehöll CD med grundmaterial för planetoidpanoramat.
(Inf. 2010-03-21.)
FRANKERINGSETIKETT, VARIANT 3
Sedan ett antal år tillbaka står UUSIKAARLEPYY överst och NYKARLEBY underst. (Att det står endast 1. lk kan man dock leva med.) Tyckte att det borde vara tvärtom med tanke på att det är en tvåspråkig stad med svenska som majoritetsspråk. Kontaktade Posten i december 2013. Fick snabbt men ”fel” svar:

 

Namnet på staden printas på etiketten på samma sätt runt hela Finland, först på finska och sen på svenska. Tyvärr går det inte för tillfället att ändra på ordningen.
     Vi har hänsyn till din respons och jag hoppas att vi kan möta dina förväntningar bättre i framtiden.

Med vänliga hälsningar
Katja Virkkula
Postens kundtjänst

Itella Mail Communications
PB 6, 00011 ITELLA
tel. 0200 27100 (lna/msa)
mån-fre kl. 8-18
kundtjanst@posti.fi
www.posti.fi


Kollade vad Finland Svenska Folkting hade att säga i ärendet:

Hej Fredrik!

Den här är en intressant fråga som varit aktuell några gånger tidigare. Också justitieombudsmannen har tagit ställning till en liknande fråga. JO konstaterade i sitt beslut att poststämplingen kan anses vara en synlig del av myndighetens verksamhet, vilket gör att man bör beakta språklagens syfte även i stämplingen. Däremot finns det egentligen ingen uttrycklig bestämmelse i språklagen som kan tillämpas. Inte heller tar språklagen ställning till språkens ordningsföljd i tvåspråkig information. JO konstaterar vidare att det är (dåvarande) Postens interna beslut hur de tvåspråkiga poststämplarna ordnas i praktiken. Det framgår också ur beslutet att Posten har egna anvisningar för standardiserade stämplar, vilka JO accepterar.

Jag likställer nu frankeringsetiketten med poststämpeln eftersom deras syfte är det samma. På basis av att språklagen inte behandlar språkens ordningsföljd i dylik myndighetsverksamhet och på basis av JO:s beslut och hänvisning till anvisningarna om standardiserade stämplar drar jag slutsatsen att det är acceptabelt att samma stämpel/etikett används i alla tvåspråkiga kommuner, vilket leder till att vissa kommuners namn först skrivs på minoritetsspråket och sedan på majoritetsspråket.  

Hoppas det här svarar på din fråga och ta gärna kontakt om du undrar över något!

Bifogat finns JO:s beslut till din kännedom.

Med vänlig hälsning,
Johanna Lindholm
--------------
Johanna Lindholm
Språkskyddssekreterare
Svenska Finlands folkting


Så jag var tyvärr ute i ogjort väder. Och det är lika illa vid postbetjäningsstället.
(Inf. 2014-01-14.)Läs mer:
Innehållsförteckning tillkapitlet Filateli.
(Första stämpeln inf. 2005-04-17,sidan skapad 2019-02-03, rev. 2019-02-03 .)