Filateli handlar inte bara om frimärken

av

Folke Holmström
Del 1

 Helsaker – frankokuvert, ark i kuvertform/postbrev och aerogram

En helsak är enkelt uttryckt ett kuvert, brevpapper eller ett kort försett med ett påtryckt frankotecken, även kallat valörstämpel, i stället för ett frimärke. För att få kallas helsak skall försändelsen dessutom i allmänhet vara utgiven av ett postverk.Som det andra landet efter Storbritannien (1840), tog Finland (1845) i bruk frankokuvert. Dessa tillverkades med 10 kop svart och 20 kop röd valörstämpel (PORTO STEMPEL) för två olika viktklasser. Giltighetstid endast till 31.12.1849.Kuvert 1845, 10 kopek svart Kuvert 1845, 20 kopek karmin
I samband med portoreformen 1850 lanserades nya frankokuvert i valörerna 5 kop blå, 10 kop röd och 20 kop svart. Den ovala valörstämpeln var nu tryckt på kuvertets eller brevpapperets baksida. Giltighetstid ända till 31.12.1859.

Kuvert 1856, 10 kopek karminröd

Postpappersark1850, 5 kopek blå
År 1860 lanserades en ny typ av vapendesign: Typ I med en valörstämpel 5 kop blå eller 10 kop röd samt typ II med två valörstämplar 5 kop blå/5 kop blå eller 5 kop blå/10 kop röd.

Obs! ”Frimärkets” plats uppe i vänstra hörnet. Giltighetstid ända till 31.12.1884.Postpappersark 1860, 10 kop röd Kuvert 1860, 5 kop blå/10 kop röd
Efter myntreformen 1865 utkom frimärken i finska valörer, men det skulle dröja några år tills Stämpelkontoret fick lov att tillverka helsaker med valörer i penni: kuvert 1871, 20 pen blå och 40 pen röd samt kuvert 1875, 20 pen blå, 32 pen karmin och 25 pen röd. Dessa förekom i olika papperskvaliteter, tryckupplagor och färgnyanser. Giltighetstid ända till 31.12.1884.

Obs! Fr.o.m. 1875 placerades ”frimärket” uppe i högra hörnet.Kuvert 1871, 40 pen röd   Kuvert 1875, 20 pen blå
Fram till 1890 skedde endast smärre förändringar gällande valörstämpelns färg (1885) och design (1889). Valörerna var då: 20 pen orange och 25 pen blå. – Men 1891 var det dags igen för ryska typer med ringar i valörerna: 7 kop blå, 10 kop blå, 14 kop blå och 20 kop blå samt 1901 ny rysk design i valören 20 pen blå. Giltighetstid ända till 13.5.1911 respektive 31.5.1920.Kuvert 1891, 7 kop blå   Kuvert 1901, 20 pen blå


Guldaxet 1935, 2 M + 50 p violettlila, där tilläggsavgiften gick till välgörenhet för ”Suomen Tuberkoloosin Vastustamisyhdistys”.  Jubileumskuvert 1945, 3:50 (mk) svart, utgavs till 100-årsminne av Finlands första frankokuvert.Till helsakerna räknas också aerogrammen.  På hösten 1949 kunde man köpa aerogram utan valörstämpel. – Under åren 1951–1963 utkom de första egentliga aerogrammen med valörstämpel enligt följande: 1951, 20 mk mörkblå; 1952, 25 mk blå; 1956 30 mk blå; 1959, 40 (mk) blå och i samband med myntreformen 1963, 0,40 blå. Nedan några exempel:

Modell 1949  


Modell 1949  


Modell 1963  

(Inf. 2011-05-08.)

Källor:
Suomen Postimerkkien käsikirja V, 1970.
NORMA, Finland specialkatalog, 1638–2001.
Vasa Landsarkiv.
Folke Holmströms egna samlingar.


Folke Holmström
(Rev. 2011-05-11 .)


Läs mer:

Del 2 Helsaker – postkort/brevkort, returkort, mottagningsbevis och kortbrev/postbrev.
Innehållsförteckningen till Filateli.
(Inf. 2011-05-08, rev. 2011-05-11 )