Wislander 1750


Fotografi av stadsplanen i Erik Bircks samling i Nykarleby stads arkiv.


Läs mer:
Hela kartan.
"Kjännetecknens betydelse".
(Inf. 2005-10-09.)


A.

Den Nora och Södra Tulporten.

K.

Kålland.
B. Ny=Carleby Stads och Socken kÿrkia. L. Kÿrkio Wallen.
C. Rådhuset. M. Odugeliga Stenbackar.
D. Pedagogi. N. Brandt åbacka.
E. Sockne stugan. O. Lax Fiske.
F. Tulstugorna den Norra och Södra. P. Sik Fiske.
G. Torget. Q. Nejon ögonfiske.
H. Kÿrkiotorget. R. Klockstapel.
J. Tobacks Plantagen.