Topeliusesplanaden
Parkhusen från slutet av sextiotalet. I början på sjuttiotalet hade Gunnar Villman en livsmedelsaffär i huset närmast Lybecksgatan. Där kunde man av Benita Villman köpa röda och gröna slickepinnar (klubbor) för 5 penni och karamellaskar (tablettaskar) för 25. I början på åttiotalet återuppstod livsmedelsaffären för att rätt snart försvinna igen. I dag kan man köpa tyger från Midinette. Skylten till höger gör reklam för Café Panorama i vattentornet. Under gräsmattan ligger sedan 1975 en dagvattenledning som på andra sidan Lybecksgatan förgrenas till utloppet vid kraftverket. Jag hade cellskräck och vågade inte krypa genom röret, men vissa andra led inte av samma fobi, de genomförde ”mandomsprovet”.
Juni 2002.