Nykarleby stad
saknar Smed
"En duglig smed i Nykarleby saknar ej arbete, särskildt om han har en arbetare, som genomgått hofbeslagarskolan för skoning af hästar. Smedja med inventarier är till salu hos förra smeden J. Karlsson, som genom sjuklighet är oförmögen fortsätta rörelsen. De Karlsonska trillorna, som af honom tillvärkats, äro nogsamt kända kring hela Finland. Smeder passen på tillfälle till god förtjenst! Man vände sig till förra smeden
J. Karlsson
i Nykarleby.


Jakobstads Tidning, faksimil av "Profnummer Lördagen den 3 december 1898" utgivet 1998.

I samma nummer fanns även:
-en notis om järnvägsbyggandet
-en notis om inlösning av Kuddnäs