Landsorten.
Nykarleby järnvägsbyggnad har numera fortskridit därhän, att ballasteringen emellan staden och Kovjoki, som pågått i tre veckors tid med ända till 17 sandtåg om dagen, afslutas i medlet af nästa vecka. Så snart concession erhållits, lär det vara afsikten att utvärka tillstånd till provisionell trafik å denna del af banan. Under vårvintern, då åtminstone någon del af landswägstrafiken kan ledas öfver Nykarleby älf, hopnitas järnvägsbron öfver älfven, hvarefter spårläggningen och ballasteringen å den återstående bandelen eller till „andra sjön”, utföres på den redan färdigt uppkastade banvallen, så snart årstiden det medgifver.Jakobstads Tidning, faksimil av "Profnummer Lördagen den 3 december 1898" utgivet 1998.

I samma nummer fanns även:
-en notis om inlösning av Kuddnäs
-en annons om att Nykarleby stad saknar smed
Fler artiklar ur tidningen.